Aplikacje

Projekt umożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do autorytatywnych zharmonizowanych danych geograficznych z urzędów i agencji rządowych odpowiedzialnych za sprawy geodezji, kartografii i katastru (NMCA) na podstawie wspólnych specyfikacji. Jednakże projekt ELF powinien zrobić o wiele więcej niż tylko dostarczać użytkownikom dane przestrzenne. Dużo większa wartość dla użytkowników końcowych zawarta jest w produktach i usługach, które łączą autorytatywne dane z NMCA z danymi z innych źródeł, a nawet informacje o pochodnych pojawiające się w wyniku inteligentnego przetwarzania tych danych.

 

Twórcy aplikacji w pięciu obszarach docelowych byli zaangażowani w prace od początku projektu, tworząc oprogramowanie mające zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym, na rynku nieruchomości, statystyki dotyczącej zdrowia, ubezpieczeń/reasekuracji i telekomunikacji. Jednak intencją projektu pozostaje, aby przyciągnąć tak wiele twórców aplikacji, jak tylko to możliwe oraz aby zachęcać i pomagać im w korzystaniu z produktów i usług projektu ELF.       

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal