Terveystilastot

Esimerkkinä ELF-projektin toiminnasta tämä osaprojekti tulee kehittämään sovelluksen geostatistiikan visualisoimiseksi ja geostatistisen referenssiviitekehyksen perustan tarjoamiseksi. Sovellus koskee nimenomaan Inspire-direktiivin paikkatietoryhmää Väestön terveys ja turvallisuus. Osaprojektia johtavat Geodetic Institute of Slovenia (Slovenian geodeettinen laitos) ja Kadaster Alankomaista.

 

Väestön alueellinen terveysanalyysi lähtee esimerksiksi allergioiden, syöpien ja hengitystiesairauksien maantieteellisestä jakautumisesta. Tätä tarkoitusta varten ympäristö-, terveys- tai tilastotietovirastojen tarjoama terveysdata linkitetään hallinnollisiin tai tilastollisiin yksiköihin käyttäen ELF-alustaa paikkatiedon referenssinä.  

 

ELF-alusta eliminoi aikaa vievän prosessin, jossa eurooppalaisen terveysanalyysin vaatimat referenssipaikkatiedot yhdistetään terveystilastotietoon. Tarjoamalla tiedon yhdistämistä varten kansainvälisiin avoimiin standardeihin ja avoimeen lähdekoodiin perustuvan sovelluksen, on mahdollista toimittaa harmonisoidumpia, yhdenmukaisempia ja luotettavampia infrastruktuurituotteita.

 

Työ tulee perustumaan terveystiedon CASPER-sovellukseen, joka nykyisin parantaa väestön terveysanalyysin ja siihen liittyvän päätöksenteon tehokkuutta. Toteuttamalla terveystilastosovelluksen ELF-alusta tulee tarjoamaan eurooppalaisille käyttäjille yhtenäisen ja avoimen pääsyn väestön terveystietoon. Tästä tulevat hyötymään Euroopan kansalaiset ja eurooppalaiset yritykset, akateemikot ja valtiolliset viranomaiset.

 

Geostatistiikan käyttöönotto terveystiedon analysoinnissa lisää ymmärrystä terveyssektorin sekä terveyteen liittyvien (esim. tautien leviäminen) ilmiöiden sijainnillista piirteistä. Maiden rajat ylittävä terveystiedon analysointi tulee mahdolliseksi ELF-alustan tarjoamien harmonisoitujen paikka- ja terveystietoaineistojen avulla. Sijainnillinen ja ajallinen analyysi tarjoaa uuden näkökulman kansanterveyden hallinnosta vastaaville ja terveydenhoidon rahoitukseen ja johtamiseen liittyvä raportointi tulevat läpinäkyvämmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Teemakarttojen avulla kansalaiset tulevat tietoisemmiksi terveysongelmista.The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal